• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • Körzüt

  Van ilinin Muradiye ilçesinde yer alan Körzüt, ilçeden ortalama 9 km uzaklıkta Muradiye ovasının güneydoğusunda konumlanmıştır. Konum olarak stratejik bir noktada olan merkez, Tuşpa’dan kuzeye yapılan seferlerde önemli rol oynamıştır. Bunun yanında Muradiye Ovası’ndaki zengin tarım arazilerinin kontrolü ve elde edilen ürünlerin depolanmasında da önemli bir üs durumundadır.  Muradiye Ovası kapladığı 80 kilometrekarelik alanla ve Bendimahi Çayı başta olmak üzere farklı su kaynaklarının taşıdığı alüvyonlu yapısıyla elverişli tarım alanı oluşturmaktadır.

   

  Körzüt hakkında ilk bilimsel çalışmalar Burney tarafından yapılmış, oluşturduğu keşif raporu ve sitadel krokisi ile daha sonra çalışmaları sürdürecek olan Sevin ve Tarhan’a öncülük etmiştir. Bu çalışmalar sonrasında sitadelin ve aşağı yerleşmenin ölçekli planı çıkarılmıştır. Ayrıca Van Müze Müdürlüğü tarafından da 2016 yılında kurtarma kazısı yapılmıştır.

   

  Körzüt’ün kuruluşu hakkındaki bilgilere Uluşar Köyü’nde bulunan yazıttan ulaşmakla birlikte, şehrin kral Menua tarafından kurdurulduğu anlaşılmaktadır. Körzüt kentine 8 km uzaklıkta konumlanan Karahan’da bulunan Kral Menua’ya ait stelde Arsuniu şehrinde kral tarafından yaptırılan Haldi kapılarından bahsedilmektedir. Bölgede yer alan Kevenli’de ortaya çıkan bir taş üzerinde de Kral Menua’nın Arsuniu’de tanrı Haldi adına yaptırdığı kapılardan bahsedilmektedir. Bu verilerden yola çıkarak, Arsuniu ile Körzüt kentlerinin aynı yerler olduğu düşünülmektedir.

   

  Urartu Kralı İşpuini ve Menua dönemi ile Menua’nın tek başına tahtta kaldığı dönem, Urartu Krallığı’nın uzak bölgelere sefer düzenleyerek yazıtlardan görüldüğü kadarıyla, ciddi miktarda mal ve insan ganimeti elde etmeye başladığı dönemdir. Elde edilen mal ve insan ganimetlerinin hızlı bir şekilde sürdürülen kentleşme merkezli iskân faaliyetlerinde kullanıldığı görülmektedir. Körzüt kenti bu durumun en somut örneklerindendir.

   

  Körzüt 4.8 hektara yayılan sitadeli ve 8-9 hektarlık aşağı yerleşmesi ile Urartu Krallığı’nın önemli merkezlerinden biridir.

   

  Sitadel alanı batı, güney ve kuzeybatı yönlerinde sarp kayalıklarla çevrilidir. Kuzeydoğu yönde sitadeli 8 m’yi bulan yüksekliğe sahip düzenli aralıklarla yerleştirilmiş payandalı surlar çevreler. Payandalar 5 m genişlikte, 1 m derinlikte ve 8 m aralıklarla yerleştirilmişlerdir. Kalınlıkları ise 4 m’dir. Duvarlar kare ya da dikdörtgen formda, dış yüzleri bombeli olarak işlenmiş bazalt taşlardan inşa edilmiştir.

   

  Sitadel kısmının kuzeydoğu yönde girişi vardır. Giriş kapısı iki tarafta bulunan 10 m uzunluktaki duvarlar tarafından korunmuş ve böylece kapıya varmadan iki tarafta bulunan duvarlarla kontrol edilebilen bir alan oluşturulmuştur. Sitadelin kuzeybatı ve güneybatı kısmında yapı izlerine rastlanır. Kuzeybatıda dikdörtgen ve kare planlı yapı izleri görülebilmektedir.

   

  Aşağı yerleşme ise sitadelin güneydoğu, kuzeydoğu ve doğu kesiminde yer alan eteklerde kurulmuştur. Aşağı yerleşme geniş teraslar halinde sitadelin giriş kapısına ve ovaya doğru 8-9 hektarlık bir alanda yayılmaktadır. Yerleşim alanının etrafının surla çevrili olmadığı görülmektedir. Yerleşimin içerisinde yer alan yapıların planları çok fazla belirgin değildir.