• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • MİFER
  Maden Sanatı

  Urartular için Yakın Doğu’nun en büyük madenci topluluğu tanımlaması yapılır. Yapılan yüzey araştırmalarında Doğu Anadolu'nun birçok noktasında saptanmış demir madenleri, işleme atölyeleri Urartulara atfedilmiştir. Ancak sadece yüzey araştırmalarına dayanan bu bilgiler, söz konusu tanımlamanın yapılabilmesi için oldukça iddialı kanıtlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulunduğu iddia edilen çok sayıdaki bu maden ocağına rağmen arkeolojik kazılarda Urartu yerleşmelerinde maden işleme atölyeleri veya işlikleri saptanamamıştır. Ancak yapılan arkeolojik kazıların genellikle sitadeller ve krali mekânlara yoğunlaşmış olmasını göz ardı etmemek gereklidir. Muhtemel işlikler ve maden atölyeleri muhtemelen aşağı şehirlerde krali mekânlardan uzakta yer alıyor olmalıdır.

   

  Mimaride ve kaya işleme sanatındaki becerileri özellikle metal araç gereç üretiminde endüstriyel bir aşamaya geçtiklerini gösterir. Bugün Urartu coğrafyasında yayılım gösteren yerleşme alanlarındaki mimarinin kalitesi bir şekilde metal alet kullanımının da gelişmişliğini gösterir. Bir nevi Urartuların en yetkin oldukları mimarlık konusundaki başarıları kimi zaman özellikle demirden alet üretmedeki ustalıklarına da bağlanır. Bazalt gibi oldukça sert kayaçların işlenebilmesi hiç şüphesiz demir aletlerin varlığıyla mümkün olmuştur.

   

  Maden ocakları veya işleme atölyeleri bulunmasa da daha çok kaçak kazılardan ve arkeolojik kazılardan bugüne değin ortaya çıkarılmış tunçtan ve demirden eserler, Urartu'nun metal işleme ustalıklarını kanıtlamaktadır.

   

  Demirden yapılmış silahlar ve iş aletleri, tunçtan yapılmış savaş silahları ile kuyumculuk örnekleri oldukça dikkat çekici bir işçiliği yansıtırlar. Yine tunçtan yapılmış üzeri çivi yazılı ve bezemeli bakraçlar, at koşum takımları, kalkanlar, miğferler, silahlar, takılar, kemerler, mobilya parçaları ve çanaklar oldukça gelişmiş bir estetik anlayışı, tekniği ve işçiliği yansıtır. Bu örnekler üzerlerindeki tasvirlerle de Urartu'nun sosyal, dini ve ekonomik yaşamına dair birçok ipucu verir. 

  MİFER
  BİLEZİK
  BİLEZİK