• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • Kalecik

  Altıntepe Nekropolü’nün daha kuzeyinde ise Kalecik Nekropol alanı bulunur ve bu alanda yer alan yer altı oyma mezarlarının tamamı defineciler tarafından soyulmuştur. Bu alandaki mezarlarda Altıntepe’de olduğu gibi yumuşak kalkerli bir tabakaya açılmıştır. Yine kuyu biçimli dromostan daha derinde bulunan mezar odalarına birkaç basamakla ulaşılır. Oda mezar girişi burada da yassı sal taşları ile kapatılmıştır. Kalecik mezarlarının boyutları 4.50x2.40 m olan mezarlardan 1.80x2.90 m boyutlarındaki mezarlar arasında değişmektedir. Yan duvarlarda burada da niş uygulamasına gidilmiştir. Daha küçük mezar odalarında ise niş açıklıklarına rastlanmaz. Mezar odaları genellikle kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen veya kare planlıdır ve bazılarında seki bulunur. Bunun yanında belli bir şekil arz etmeyen örnekler de vardır. Mezar odalarının yükseklikleri çok fazla değildir (1.30 metre). K24 Mezar Odası’nda üç yönde seki uygulanmıştır ve yan duvarlara 10 adet niş açılmıştır. K25 Mezarı’nda ise 4 taraftan seki uygulaması vardır bu mezar duvarlarına da kemerli 12 adet niş açılmıştır. Mezarların tümü soyulduğu için gömü geleneğine ilişkin çok fazla veri yoktur. Ancak K3 Mezarı’nın kuzey duvarının doğu bölümünde in-situ halde 8 kafatası ve iskelet kalıntılarına rastlanmıştır. Kafataslarının belli alanlarda toplanması Karagündüz ve Yoncatepe mezarlarında da karşılaşılan bir durumdur.