• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • BRONZ KEMER
  Kemer

  Urartu kemerleri gerek metal işçiliğinin kalitesi gerekse üzerindeki bezemeler ile Urartu dini, mitolojisi ve sosyal yaşamına dair önemli bilgiler veren eserlerin başında gelir. Kemerler ve madalyonlar ile tunç levhalar üzerindeki tasvirlerden hareketle Urartuların giyim kuşamına, gündelik yaşamına ve sosyal statüsüne değin birtakım çeşitli çıkarımlar yapılabilir. İnce kemerlerin kadınlar daha kalınların ise erkekler tarafından kullanıldığı genellikle kabul edilir. Kalın kemerler üzerinde savaş, asker, mitolojik  insan ve hayvan betimleri ile nokta ve çentik bezekli şeritlerle dekorlanmış örnekler görülür. Kadınlara ait oldukları düşünülen daha ince kemerler üzerinde ise anlatımlı sahneler görülebilmektedir. Birbirini tekrar eden sahneler yine şeritler içinde birkaç sıra halinde uzanmaktadır.  Bu örneklerde, gelin çeyizini taşıyan süslü at arabaları, ziyafet sahneleri, çalgıcı ve oyuncular, hayat ağacı aşılama ve sunu sahneleri, saray veya konuta işaret eden çok katlı binalar belli bir kurgu çerçevesinde gösterilmiştir. Büyük bölümü satın alma yolu ile müzelere gelen bu tür kemerlerin Urartu kimliği hakkında kimi şüpheler bulunur. Urartu coğrafyasındaki bilimsel arkeolojik kazılarda bulunamamıştır. Urartu’da kazılarla ortaya çıkarılan kemerler yatay bantlar arasına yerleştirilmiş çoğunlukla tekli figürlerin tekrarlanması ile oluşturulmuş bir süsleme anlayışı yansıtır.  BRONZ KEMER
  BRONZ KEMER
  BRONZ KEMER