• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • Ernis

  Ernis-Evditepe Kalesi ve Nekropol alanı, Van Gölü’nün kuzeydoğu uç noktasında, Erciş ilçesinin yaklaşık 18 km doğusunda Ünseli Köyü’nün sınırları içerisinde yer alır.

  Ova düzeyinden yaklaşık 60-70 m yükseklikte yer alan kale, üzerinde kurulduğu tepenin topoğrafik yapısına göre, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır. Kalenin ana yerleşme alanlarının güney kesimde olduğu anlaşılmaktadır. Bu bölümün güneybatı ve güneydoğu kesimlerinde fazla işlenmemiş iri boyutlu taşlardan yapılmış savunma duvarları bulunur. Diğer alanlarda ise mezar ve yerleşme kalıntılarının izleri mevcuttur.

  Ernis Nekropolü’nde Prof. Dr. Afif Erzen tarafından yapılan kazı çalışmalarında toplam 9 mezarın açıldığı anlaşılmaktadır. Kazı raporlarından da anlaşılacağı üzere mezar odalarına birden fazla gömü yapılmıştır. Yalnız bir mezarda 80’e yakın kap bulunması gömü sayısının oldukça fazla olduğunu gösterir. Mezar odalarında çeşitli seviyelerde oldukları belirtilen çok sayıda kafatası ve insan kemiği çıkartılmıştır. Yine kazı raporlarında bu mezar odalarında çok sayıda boncuk kolye, demir süs eşyalarıyla silahlar bulunduğu belirtilmiştir.

  Ernis-Evditepe mezarları mimari özellikleri göz önüne alındığında iki ana grup belirgin olarak ortaya çıkar. Çevreleri dairesel bir taş sırası (Kromlek) ile çevrelenmiş mezar odaları gerek mimarileri gerekse gömü anlayışlarıyla bugüne değin saptanan Erken Demir Çağı ve Urartu mezarlarından farklılıklar taşırlar.

  Ernis Nekropolü’ndeki mezarlar arasında ikinci büyük mezar grubunu, Urartu mezarlarından da çok iyi tanıdığımız plan tipini yansıtan dikdörtgen planlı tek odalı mezar odaları oluşturur.

  Mezar odaları toprağa açılan çukurlar içine örülmüş taş duvarlarla oluşturulmuştur. Hemen hemen hepsinin yan uzun duvarları, bindirme tekniğinde inşa edilmiş; mezar odalarının, üst örtüsü iri ve yassı taş bloklarıyla oluşturulmuştur. Dromossuz olan mezar odalarına üst örtüyü oluşturan ve muhtemelen kısa duvar tarafında bulunan kapak taşının kaldırılmasıyla girilebiliyordu. Bunun yanında kazı raporlarında gömü işleminin dar kısa duvar üzerindeki bir kapıdan mezar odasına girilerek yapılmış olduğu belirtilmiştir

  Afif Erzen tarafından saptanan ikinci bir nekropol alanı ise Ernis’in hemen doğusunda yer alan ve Alacahan olarak adlandırılan mevkide, Alparslan Öğretmen Okulu’nun batısında yer alır. Bu alanda Urartu mimari özelikleri gösteren, teraslar ile düzleştirilmiş alanlara kurulan ve kurt dişi biçiminde surları olan bir kale tespit edilmiştir. Kale dışında ortaya çıkarılan mezar odalarının mimari bakımdan Ernis mezarlarından farklı oldukları belirtilmekle birlikte kronolojik olarak fazla bir zamansal farkın olmadığı ifade edilmiştir. Bu alanda ortaya çıkarılan bir mezar odası 6.60 m uzunluğunda 3.25 m genişliğinde ve 2.80 m yüksekliğindedir.