• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • Armavir Blur (Argiştihinili)

  Urartu’nun önemli bir merkezi olan Armavir Blur kenti, Aras Nehri’nden 5 km kuzeyde yer alan Davti ve Armavir tepeleri arasında doğu-batı yönlü alanda konumlanmıştır. Kent Urartu krallarından I. Argişti tarafından kurulmuş olup, adını da I. Argişti’den almıştır. Argiştihinili isminin kelime anlamı Argişti’nin kenti demektir.

   

  Martirosyan tarafından Armavir Blur’un stratigrafik yapısının değerlendirilmesi sonucunda Urartu sürecinin Argişti ile başlayıp, II. Sarduri ve III. Rusa zamanında da devam ettiği anlaşılmıştır.

   

  Bazalt kayalık tepeler üzerinde bulunan sitadel içinde Urartuların kurdukları kentlerdeki standart yapıların çoğu görülebilir.  Yaklaşık 2.5 hektara yayılan bu alanda tapınak, saray, depo, atölye ve ev kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Duvarlar payandalarla desteklenmiş olup sitadelin tümünü çevreleyecek şekilde yapılmıştır.

   

  Bazat taş bloklardan inşa edilen taş duvarların kalınlığı 2,5-5 m. arasında değişir. Taş duvarlar üzerinde yükselen kerpiç duvarlarda boyalı sıva izleri görülür.

   

  Armavir Blur’un saray olarak tanımlanan yapı grubu sitadelin doğusunda yer alır. Geniş bir avlu, depolar ve odalar ortaya çıkarılmıştır. Depolama alanlarında bulunan pitosların üzerinde çivi yazısı ile belirtilmiş ölçekler bulunur. Pitosların boyutları ve sayıları depolarda çok miktarda ve çeşitte ürünün bulunduğunu gösterir. Tahıl ağırlıklı ürünlerin yanında, şarabın da depolandığı ortaya çıkarılmıştır. Yapılan hesaplarda 5000 ton civarında tahılın, 400-500 bin litre şarabın bir kerede depolanabildiği saptanmıştır. Depolama miktarı krali yerleşmenin ekonomik öneminin de göstergesidir. Aras Ovası’ndan elde edilen tarımsal ürün ve bölgeden alınan verginin bu yerleşmede toplandığı anlaşılmaktadır.

    

   

  Aşağı yerleşmedeki kazılarda farklı sosyo-ekonomik sınıflardan insanların yaşadığı evler, kentte yaşayan toplumsal doku hakkında bilgiler sunmaktadır. Güneybatı mahallesi kentin en belirgin yerleşim alanlarından birisidir ve burada konutlar plansız bir dokuya sahiptir. Benzer plana sahip bir iç avlu etrafına sıralanmış evlerin yer aldığı yapıları diğer bir konut grubu olarak görürüz. Bu türden konutlarda askerlerin yaşamlarını sürdürdüğü düşünülmektedir.

   

   

  Argiştihinili kentinin kurulması, Urartu Krallığı’nın yayılmacı siyasetinde geldiği önemli aşamayı göstermesi açısından önemlidir. Argiştihinili, mevcut özellikleriyle, kuruluşuyla birlikte krallığın önemli bir eyalet merkezi haline gelmiştir.