• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • DİNSEL TASFİRLİ MİĞFER
  Miğfer

  Urartu maden sanatına dair çok sayıda örneği görülen bir diğer buluntu grubu tunçtan yapılmış miğferlerdir. Konik biçimli miğfer üzerinde kabartma şeritler halinde, miğferin ön kısmına uzanan ve uçları çoğunlukla bir hayvan başı ile son bulan bezemeler bulunur. Yine bazı örneklerde miğferin kenarı boyunca kabartma şeritler içinde birbirini tekrarlayan savaş arabası ve süvari figürleri, hayat ağacı aşılama sahneleri gibi tasvirler işlenmiştir. Bazı örneklerin yine ön kısmında stilize şimşek motifi bulunur. Bu türden miğferler giyen asker ve tanrı betimleri Urartu tunç eserleri üzerinde sıklıkla yer alır. Yine bu konik biçimli miğferler Anzaf, Çavuştepe, Karmir-Blur ve Ayanis kazılarında da bulunmuştur. Konik biçimli miğferler üzerindeki mitolojik ve dinsel tasvirler ile bazı çivi yazılı ifadeler bunların da daha çok törensel amaçla kullanıldığını göstermektedir.  DİNSEL TASFİRLİ MİĞFER
  ŞİMŞEK MOTİFLİ MİĞFER
  ŞİMŞEK MOTİFLİ MİĞFER