• ANASAYFA
 • TARİH VE COĞRAFYA
 • DİL VE YAZI
 • TOPLUMSAL YAPI
 • İSKAN VE MİMARİ
 • DİN
 • ORDU
 • SANAT
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • HARİTA
 • TURİZM
 • İSKAN VE MİMARİ
 • Yerleşme Biçimleri
 • Krali Kentler
 • Mezar Mimarisi
 • Su Mimarisi
 • DİN
 • Tanrılar
 • Tapınaklar Ve Dini Uygulamalar
 • Ölü Gömme Gelenekleri
 • SANAT
 • Çanak Çömlek
 • Dokuma
 • Duvar Resmi, Kabartma, Yontu
 • Mühürcülük
 • Fildişi
 • Boncuk
 • Maden Sanatı
 • Savaş Arabası ve At Koşum Takımı
 • Adak Levhası
 • Hançer Bıçak ve Ok Ucu
 • Kalkan
 • Miğfer
 • Kemer
 • Mobilya
 • Şamdan
 • Üç Ayaklı Kazan
 • Metal Kap
 • Kuyumculuk
 • KAZILMIŞ MERKEZLER
 • Başkent Tuşpa
 • Çavuştepe (Sardurihinili)
 • Ayanis (Rusahinili Eidurukai)
 • Erzincan-Altıntepe
 • Toprakkale (Rusahinili Qilbani-kai)
 • Yukarı Anzaf
 • Karmir Blur (Teişebai URU)
 • Armavir Blur (Argiştihinili)
 • Arinberd Erebuni
 • Bastam (Rusai-URU.TUR)
 • Kef Kalesi (Haldiei URU)
 • Körzüt
 • Patnos-Aznavurtepe
 • Kayalıdere
 • Ernis
 • Karagündüz
 • Dilkaya
 • Yoncatepe
 • Van-Altıntepe
 • Kalecik
 • Hasanlu
 • HARİTA
 • Harita
 • İnteraktif Harita
 • TURİZM
 • İletişim Bilgileri
 • Kaynakçalar
 • Videolar
 • Galeri
 • Katalog
 • Van-Altıntepe

  Tuşpa halkının mezarlık olarak kullandığı alanlar Van sitadelinin kuzeyinde uzanan bölgeydi. Tuşpa nekropolünün özellikle kuzey alanları bazen yüzey de de izlenebilen kalker bir dokuya sahiptir. Bu nedenle özellikle yer altına açılacak mezar odaları için oldukça uygun bir yapı arz eder.

   

  Altıntepe Nekropolü’nde sürdürülen kazı çalışmalarında toplamda 35 adet kaya mezarı ortaya çıkarılmıştır. Mezar odaları boyutları, oda sayıları, yön anlayışları ve iç düzenlenişleri ile kendi içinde farklılık gösterir. Mezar odalarına yüzeyden kare veya dikdörtgen, kuyu biçimli bir dromosla inilir. Dromostan ise çoğunlukla önü dikine yerleştirilmiş sal taşı ile kapatılmış bazıları kemerli, dikine açılmış kapılardan, ana gömü alanlarına geçilir. Bazı örneklerde dromos iki ayrı odayı birbirine bağlar. Yine bazı örneklerde dromos duvarlarına küçük oyuklar açılarak mezara iniş kolaylaştırılmıştır. Mezar odalarının zemini daha aşağıdadır. Anakayaya oyulmuş yan duvarları nişli ve sekili büyük odalı örnekler yanında, daha küçük boyutlu çok odalı örnekler de mevcuttur. Kenarları yuvarlatılmış kare dikdörtgen örnekler yanında oval, yuvarlak ve belli bir şekilden uzak örnekler de mevcuttur. Bu tip mezarlarda oldukça kaba bir işçilik mevcuttur. Yan duvarlar genellikle düz değildir, yuvarlak geçişlerle tavan oluşturulmuştur. Tavan genellikle düz bazı örneklerde ise kemerlidir. Mezar odalarının duvarlarında genellikle nişler açılmıştır. Küçük nişler olasılıkla gömü armağanlarının bırakılması içindir. Büyük olanların ise ölü yatağı, gömü alanı olarak kullanılmış olması muhtemeldir.

   

  Mezarlar ortaya çıkarılan buluntularından Orta Demir Çağı’na tarihlendirilmiştir. Mezar odalarındaki gömü anlayışının diğer oda mezarlarda olduğu gibi çoklu gömü şeklinde uygulandığı anlaşılmaktadır. Normal gömüler yanında yakma gömülerin de aynı alanda uygulandığı saptanmıştır. Demir kılıç ve kamalar, tunç kemerler, süs iğneleri, küpe ve yüzükler, boncuk kolyeler vb. süs eşyaları yanında olasılıkla ölü yiyeceğinin ve içeceğinin konulduğu çanak çömlekler başlıca mezar buluntuları arasındadır. 

   

  Altıntepe’de toprağa veya anakayaya açılmış oyuklar içine urneler yerleştirilmiştir. Urnelerin ağzı yine bir çanak ile kapatılmıştır. Urnelerin içine veya çevrelerine konulan mezar armağanları, diğer Urartu mezar tiplerinde izlediğimiz mezar armağanları ile belirli bir fark göstermezler. Süs iğneleri, demirden bıçak ve kamalar, bronz bilezik küpe ve yüzükler ile boncuk kolyeler en çok görülen armağanlardandır. Bazı örneklerde kılıç, tunç kemer ve tunç kaplar da görülebilmektedir.